خبرها


مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان : ردیابی آفت سرخرطومی حنایی خرما در ۴۵ هزار هکتار

مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان از هدفگذاری جهت ردیابی و کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرما در 45 هزار هکتار از باغات و نخیلات این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، سیدعبدالرضا اشرف منصوري اظهار کرد: به منظور ردیابی و کنترل افت قرنطینه ای خطرناک سرخرطومی حنایی خرما در سال جاری، عملیات پایش ومدیریت آفت شامل مونیتورینگ افت ، شناسایی بر اساس ردیابی دقیق و نقطه یابی با استفاده از تله های فرمونی ، عملیات بهداشت باغ وبه زراعی ، اموزش نخلداران در تمام شهرستانهای استان و باغات نخیلات در سطحی معادل 45 هزار هکتار هدفگذاری شده است.

وی افزود: عملیات شناسایی نقاط آلوده با توزیع 2 هزار و500 عدد فرمون و کایرمون تخصیصی شکار افت و تله شکارگردر تمام سطح استان در حال انجام می باشد .

مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان ادامه داد: از ابتدای سال جاری با ردیابی 38 هزار هکتار از باغات نخیلات تاکنون 45 نفر نخل الوده درشهرستانهای بستک و پارسیان شناسایی و تیمار شد .

اشرف منصوری همچنین ابراز داشت: به منظور ردیابی نقطه به نقطه در شهرستان بستک و مهار آفت سرخرطومی حنایی خرما از روز جمعه هفته گذشته یک تیم ماهر در ردیابی و تیمار درختان الوده شروع به عملیات ردیابی نموده که تاکنون 21 نفر نخل الوده شناسایی و 2 نفر نخل امحا گردید .

وی در پایان با بیان اینکه مراحل ضدعفونی با سموم شیمیایی انجام شده است، خاطرنشان کرد:عملیات ردیابی و شناسایی همچنان در شهرستان بستک ادامه دارد