خبرها


برگزاری نشست ساماندهی نهالستانها/ توزیع ۵ هزار چشمه پیوندک عاری از ویروس
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی هرمزگان از توزیع 5 هزار چشمه پیوندک عاری از ویروس رقم نارنگی سیاهو خبر دادو گفت : رقم نارنگی سیاهو عاری از ویروس اس تی جی (STG) شده برای اولین بار دراختیار باغداران استان قرار می گیرد .
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، نشست ساماندهی نهالستانها با حضور مسعود گرگیج مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی ، یکتن خدایی نماینده موسسه ثبت و‌گواهی نهال و بذر واسدپور کارشناس مدیریت حفظ نباتات و نهاستانهای استان برگزار شد.
گرگیج اظهار کرد: براساس مصوبات کمیته فنی نهال کلیه نهالستانهای استان می بایست از مواد مصنوعی مثل کوکوپیت بجای خاک بعنوان بستر کشت استفاده نمایند.
وی در ادامه از توزیع 5 هزار چشمه پیوندک عاری از ویروس رقم نارنگی سیاهو خبر داد و افزود: این میزان چشمه پیوندک به زودی بین نهالستانهاجهت تولید نهال ورودی پایه مناسب و سالم توزیع خواهد شد.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی هرمزگان ادامه داد: رقم نارنگی سیاهو عاری از ویروس ای تی جی (STG)  شده برای اولین بار دراختیار باغداران استان قرار می گیرد .
گرگیج همچنین با اشاره به ایجاد باغات سازگاری ارقام جدید مرکبات در اوایل سال 1400 با همکاری پژوهشکده مرکبات میوه های نیمه گرمسیری گفت: این باغات در سال آینده به عنوان منبع پیوندک برای توسعه ارقام جدید در استان مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نهال میوه های گرمسیری و مرکبات به زودی بین نهالستانهای استان توزیع خواهد شد.