خبرها


كشت بهاره هندوانه در استان

کشت بهاره هندوانه در سطح دو هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی این استان  در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، امیری زاد با اشاره به اینکه کشت بهاره هندوانه در سطح دو هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی این استان  در حال انجام می باشد، اظهار کرد: پیش بینی می شود  از این سطح بالغ بر 89هزار تن محصول هندوانه برداشت شود.

وی افزود : متوسط عملکرد این محصول 35/5 تن در هکتار می باشد.

مدیرزراعت جهادکشاورزی هرمزگان با بیان اینکه کشت بهاره هندوانه در شهرستان حاجی آباد و جاسک انجام می شود، خاطرنشان ساخت:  زمان کشت این محصول از اواسط بهمن ماه الی اسفندماه بوده که محصول موردنظر در نیمه دوم اردیبهشت ماه برداشت می شود.