خبرها


برگزاری نشست هم اندیشی جهادکشاورزی هرمزگان با کشتارگاههای طیور

نشست هم اندیشی جهادکشاورزی هرمزگان با کشتارگاههای طیور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، نشست هم اندیشی سرپرست معاونت بهبود امور دام جهادکشاورزی هرمزگان با مدیران کشتارگاهها در خصوص کشتار روزانه مرغ موردنیاز مصرفی استان برگزار شد.

گفتنی است؛ در این نشست که با حضور تعدادی از مدیران کشتارگاههای طیور و نماینده سازمان صمت برگزار شد در خصوص کشتار، وزن گیری و توزیع مرغ مطالبی بیان شد.