اجرای عملیات مبارزه با آفت سن گندم در مزارع استان هرمزگان
رییس اداره حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از اجرای عمليات مبارزه با آفت سن گندم در مزارع استان خبر داد.
علی عامری با بیان اینکه سال زراعی جاری سومين سالی است که عملیات سمپاشی هوایی بر علیه سن گندم در مزارع استان حذف گردیده اظهار داشت: عمليات سمپاشي اين آفت در مزارع استان از اواخر اسفندماه سال گذشته آغاز و تاکنون در بیش از 3هزار هکتار از مزارع گندم سمپاشی زمینی علیه سن مادر و پوره سن صورت گرفته و تا نیمه اردیبهشت ماه  نيز عملیات مبارزه با این آفت ادامه خواهد داشت. وی سطح مبارزه با آفت سن گندم در مزارع استان را حدود 10 هزار هكتار در شهرستانهاي حاجي آباد، رودان و بندرعباس عنوان کرد و یادآورشد: مبارزه با سن گندم با دو فرم حشره(سن مادر و پوره سن) و به صورت عمليات سمپاشي زميني و با سم پاش هاي توربيني انجام مي شود. عامري خاطر نشان کرد: با اجراي اين طرح علاوه بر ارتقاي سطح آگاهي كشاورزان گندمكار ، از خسارتهايي كه هرساله سن گندم وارد مي سازد ، جلوگيري شده و با اتخاذ شيوه هاي مناسب علاوه بر كاهش خسارت ، كيفيت توليد گندم و در نهايت مرغوبيت توليد نان و فراورده هاي آن ارتقاء می یابد. رییس اداره حفظ نباتات همچنين تصریح کرد: درامر مبارزه با آفت سن گندم 57 كارشناس در چهار شبكه مراقبت کار نظارت بر مزارع گندم و وضعیت آفت مذکور را پيگيري مي نمايند. گفتنی است سطح زیر کشت گندم در استان حدود 14 هزار هکتار می باشد که  90 درصد عملیات مبارزه با آفت سن گندم نیز در شهرستان حاجی آباد اجرا می شود.