خبرها


فعاليت ۱۳ واحد صنايع تبديلي و بسته بندي خرما در استان هرمزگان
مدير صنايع كشاورزي و روستايي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان از فعاليت 13 واحد صنايع تبديلي و بسته بندي خرما با ظرفيت جذب 31هزار تن در اين استان خبر داد و گفت: در حال حاضر از اين تعداد، 7 واحد در زمينه بسته بندي صنعتي باحدود 13هزار تن ظرفيت ميزان جذب ماده اوليه (خرما) فعاليت مي كنند و ساير واحدها در زمينه هاي توليد فرآورده هاي محصول خرما از جمله شيره ، سركه ، قند مايع، شكلات، سس و خمير خرما فعال مي باشند. جعفرصبوري پور با بيان اينكه ظرفيت ميزان جذب خرما براي فراوري و بسته بندي اين واحدهاي فعال 31 هزار و 500 تن است يكي از مشكلات توليدكنندگان اين صنعت را كمبود سرمايه درگردش عنوان كرد. وي گفت: ميزان اشتغال اين واحدهاي فعال در صنايع تبديلي خرما 400 نفر و سرمايه ثابت آنان نيز 58312 ميليون ريال مي باشد. مدير صنايع كشاورزي و روستايي جهاد كشاورزي هرمزگان با اشاره به جايگاه اين استان در توليد خرماي كشور تاكيد كرد: نقش و اهميتي كه صنايع تبديلي در رونق و توسعه بخش كشاورزي، ايجاد ارزش افزوده در محصولات،كمك به اشتغال و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي دارد، ايجاد و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي در مناطق مستعد كشاورزي را امري ضروري مي نماياند. وي همچنين اظهارداشت:  12 واحد ديگر در زمينه صنايع تبديلي خرما با ظرفيت 16هزار تن قابليت جذب محصول جهت بسته بندي و فراوري و با تسهيلات 32710ميليون ريال و 194 نفر اشتغالزايي در دست احداث مي باشد كه تاكنون بين 30 تا 90درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند . وي يادآور شد: تا پايان فصل برداشت خرما در استان پيش بيني مي شود از اين تعداد چهار واحد، تكميل و به بهره برداري برسند. گفتني است خرما يكي از مهمترين محصولات باغي استان هرمزگان است كه اين ميوه با ارزش غذايي بالاي خود به دليل دارا بودن مواد قندي قابل توجه، علاوه بر مصرف تازه خوري در صنعت نيز فراورده هايي مانند شيره خرما، شهد خرما، عسل خرما، سركه خرما،الكل و ... و از زايدات آن خوراك دام ، روغن و نئوپان توليد مي گردد.