خبرها

برداشت محصول گندم در مزارع هرمزگان آغاز شد
مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان از برداشت  گندم در مزارع اين استان خبر داد و گفت: برداشت گندم در هرمزگان زودتر از سایر نقاط کشور، آغاز شده است و شهرستانهاي پارسيان و بستك نيز نخستين مناطقي هستند كه برداشت گندم از اواخر فرودين ماه آغاز گرديده  است .
كوروش صادقي سطح زير كشت گندم استان هرمزگان را بيش از 14 هزار هكتار عنوان كرد و اظهار داشت: در سال زراعي جاري به دليل اثرات خشكسالي حدود 800 هكتار از سطوح زير كشت گندم كاهش يافته است . وي تصريح كرد:  پيش بيني مي شود امسال  حدود 55 هزار تن محصول گندم از مزارع برداشت گردد در حاليكه در سال گذشته توليد گندم بالغ بر 68 هزار تن بوده است.
وي يادآور شد در سال زراعي جاري 17 نفر كارشناس ناظر در مزارع گندم در زمينه مشاوره فني كشاورزان و نظارت در امر كاشت ، داشت و برداشت محصول فعاليت مي نمايند. مدير زراعت جهاد كشاورزي همچنين با اشاره به طرح مبارزه با آفت سن گندم اظهار داشت : سطح مبارزه با آفت سن گندم در مزارع استان حدود 10 هزار هكتار در شهرستانهاي حاجي آباد، رودان و بندرعباس مي باشد كه هم اكنون نيز در برخي مناطق در حال اجرا مي باشد و  عمليات سمپاشي نيز به شكل زميني و با سم پاش هاي توربيني انجام مي شود.