خبرها

صعود تيم كوهنوردي جهاد كشاورزي هرمزگان به قله كوه خورگو
به مناسب هفته سلامت و روز ملي فناوري هسته اي اعضاي تيم كوهنوردي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان متشكل از 12 نفر از كوهنوردان به  قله دژرگي كوه خورگو صعود كردند. اسامي شركت كنندگان در اين صعود عبارتند از دادخدا حمزه اي ، يحيي بهرام زاده ، محمد عارف نيا، عيسي فرخي ، محسن زاهدي، محمد علي ميرزاده ، منوچهر ملايي ، رضا سليمي ، رضا دمي ، چنگيز اسكندري ، عيسي حسن زاده و ناصر شاهي .