خبرها

تاكنون بيش از ۱۶۰ هزار تن محصول گوجه فرنگي در هرمزگان توليد شده است
يكي از محصولات مهم زراعي استان هرمزگان گوجه فرنگي است كه بيش از 12 و 200هزار هكتار از اراضي زراعي  استان به كشت اين محصول اختصاص دارد و تاكنون بيش از 160 هزار تن محصول توليد شده است .
 مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان گفت : برداشت گوجه فرنگي از اواخر آذرماه سال گذشته آغاز گرديد و در برخي نقاط استان از جمله  شهرستانهاي بندر خمير،ميناب و پارسيان همچنان ادامه دارد و پيش بيني مي شود تا پايان فصل برداشت حدود 12 هزار تن محصول ديگر توليد و روانه بازار گردد.
  كوروش صادقي افزود: پيش بيني برداشت محصول گوجه فرنگي در سال زراعي جاري حدود 160 هزار تن برآورد گرديد و كاهشي حدود 40 درصد  نسبت به سالهاي گذشته در توليد اين محصول وجود داشته است كه به دليل شرايط ناشي از خشكسالي و سرمازدگي مزارع بوده است. وي همچنين با اشاره به توليد محصولات صيفي خارج از فصل به عنوان يك قابليت مهم در استان ، شهرستانهاي بندرعباس و ميناب را مناطق اصلي توليد محصول گوجه فرنگي عنوان كرد و يادآور شد : محصول گوجه فرنگي شهرستان پارسيان و منطقه كهورستان از توابع بندرخمير نيز از مرغوبيت و بازارپسندي مطلوبي برخوردار است. 
رنجبري،كارشناس مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي كهورستان نيز با اعلام اينكه 1500 هكتار از اراضي اين منطقه به كشت گوجه فرنگي اختصاص دارد، عملكرد اين محصول را بطور متوسط30تا 35 تن در هكتار عنوان كرد و ابراز اميدواري كرد تا پايان فصل برداشت حدود 3هزار تن ديگر محصول برداشت گردد.