خبرها

جلسه توجيهي دانشجويان جديد مركز علمي كاربردي جهاد كشاورزي هرمزگان برگزار شد
جلسه توجيهي مقررات آموزشي با حضور 207 نفر از دانشجويان ورودي جديد رشته هاي علمي كاربردي مركز آموزشي جهاد كشاورزي استان هرمزگان در مورخ 31/1/87 برگزار شد . در اين مراسم مقررات آموزشي و مسائل فرهنگي اين مركز توسط مسئولان آموزش تشريح شد.
مدير مجتمع آموزشي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان نيز با ارائه گزارشي در خصوص عملكرد اين مجتمع اظهار داشت : اين مجتمع آموزشي در چهار محور فعاليت دارد كه شامل دوره هاي علمي كاربردي در مقاطع كارداني و كارشناسي ، دوره هاي فني و حرفه اي در مقطع متوسطه ، آموزش  بهره برداران و نيز آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان مي باشد. محمد پورطرق با اشاره به تاسيس رشته هاي جديد اين مركز در علوم كشاورزي استقبال دانشجويان را مطلوب برشمرد و خاطر نشان كرد: چهار گروه تخصصي در اين مجتمع آموزشي فعال است كه در بخشهاي شيلات ، دامپزشكي ، زراعت و باغباني و نيز آبخيزداري و منابع طبيعي دانشجو مي پذيرد و در سال تحصيلي 87 -86 تعداد 207 نفر دانشجو در رشته هاي مختلف علوم كشاورزي از جمله بهداشت آبزيان، بهداشتيار دامپزشكي، آبخيزداري ، گياهپزشكي و ... پذيرفته شده اند. وي افزود: از اين تعداد 70 نفر دانشجوي مقطع كارشناسي در رشته هاي بهداشت مواد غذايي و تكثير و پرورش آبزيان هستند كه اين دو رشته نيز امسال به رشته هاي اين مركز اضافه گرديد.
مدير مجتمع آموزش جهاد كشاورزي هرمزگان همچنين از پذيرفته شدن 80 نفر از دانشجويان مقطع كارداني در رشته هاي تكنولوژي امور زراعي و تكنولوژي امور باغي در مركز آموزش شهرستان حاجي آباد خبر داد و يادآور شد: مركز آموزش حاجي آباد با پتانسيلها و امكانات مناسب آموزشي و دارا بودن 130 دانشجو يكي از مراكز فعال مجتمع آموزشي سازمان جهاد كشاورزي مي باشد.