خبرها

خريد تضميني محصول پياز توسط تعاون روستايي هرمزگان گامي در جهت حمايت از كشاورزان
محصول پياز به دليل توليد حدود 270 هزار تن در استان يكي از محصولات عمده  توليدي در بخش زراعت استان هرمزگان مي باشد كه عمدتا در شهرستان بندرعباس ، ميناب و رودان توليد  مي گردد. عرضه اين محصول از حدود اواخر اسفندماه هر سال شروع و تا پايان خردادماه سال بعد ادامه مي يابد كه معمولا در يك دوره زماني بين اواخر فروردين ماه تا نيمه اول ارديبهشت به دليل عرضه بيش از حد محصول در برخي سالها اين محصول با افت قيمت مواجه مي شود. در سال زراعي جاري قيمت محصول هر كيلوگرم حدود 2500 ريال در اواسط اسفندماه به بازار عرضه شد كه در اواخر فروردين ماه به دليل افزايش عرضه قيمت آن كاهش يافت و علت آن نيز وجود محصول پياز مازاد عرضه شده توسط كشاورزان ساير استانها از جمله منطقه جيرفت و كهنوج و نيز عرضه پيازهاي انباري استانهاي سردسير بوده است. رييس سازمان تعاون روستايي استان هرمزگان اظهار داشت:  به محض پيش بيني تنزل قيمت محصول، سازمان جهاد كشاورزي و سازمان تعاون روستايي استان هرمزگان پيگيري هايي مستمري را براي دريافت مجوز خريد تضميني اين محصول از طريق وزارت جهاد كشاورزي بعمل آورده است كه در نتيجه مجوز خريد تضميني آن در مورخه 27/1/87 صادر گرديد. حمزه رادمنش افزود: با اعلام مجوز خريد تضميني پياز در 28 فروردين ماه  سازمان تعاون روستايي استان اقدام به ساماندهي مراكز خريد اين محصول در مناطق عمده توليد از جمله شهرستانهاي بندرعباس ، ميناب و رودان نمود و از شروع كار اين مراكز تاكنون بر اساس اعلام مراكز خريد بيش از 5000 تن محصول پياز كشاورزان خريداري گرديده است . وي يادآور شد براساس مجوز اعلام شده تا آخر ارديبهشت ماه خريد تضميني ادامه دارد . وي يادآور شد:  با شروع خريد تضميني اين محصول ، قيمت فروش آن در بازار نيز افزايش يافت بطوريكه كشاورزان محصول توليدي خود را به ساير خريداران به فروش مي رسانند . همچنين تدابيري اتخاذ گرديده كه در صورت تمايل كشاورزان در خصوص خريد تضميني با اطلاع به مراكز خريد و يا تعاون روستايي در محل مزرعه كشاورزان نيز امكان خريد وجود دارد كه خود مساعدتي در جهت كاهش هزينه حمل ونقل محصولات براي كشاورزان است. رييس سازمان تعاون روستايي هرمزگان با بيان اينكه قيمت خريد تضميني محصول پياز هر كيلوگرم 670 ريال تعيين شده است گفت: پيش بيني مي شود تا پايان مهلت خريد تضميني كه آخر ارديبهشت است حدود 8هزار تن پياز خريداري گردد.