خبرها

برداشت محصول سير از مزارع شهرستان جاسك آغاز شد
مدير جهاد كشاورزي شهرستان جاسك از برداشت محصول سير در بخش بشاگرد اين شهرستان خبرداد.
مسعود گرگيج با بيان اينكه در سال زراعي جاري 120 هكتار از مزارع اين منطقه به كشت سير اختصاص يافته است گفت: بخش بشاگرد شهرستان جاسك يكي مناطق مناسب كشور جهت كشت سير است و محصول توليدي اين منطقه نيز از كيفيت بالايي برخوردار است. وي خاطر نشان كرد: برداشت محصول سير از نيمه ارديبهشت آغاز شده و تا نيمه خردادماه ادامه دارد و پيش بيني مي شود از اين اراضي حدود 840 تن سير مرغوب برداشت و روانه بازار گردد.مدير جهاد كشاورزي جاسك تصريح كرد: اين محصول در سالهاي گذشته پس از برداشت با مشكلات زيادي از جمله عدم دسترسي دسترسي كشاورز به بازار فروش،نبودامكانات حمل و نقل و ... مواجه بود كه در سالهاي اخير ضمن ترويج و ترغيب كشاورزان به كشت اين محصول و ايجاد بازارهاي فروش و حتي پيدا شدن خريداراني از آنسوي آبهاي خليج فارس بيشترين فروش را در بين محصولات كشاورزي شهرستان داراست.
گرگيج مناطق كشت سير در بشاگرد را دهستانهاي گوهران،گافر و جگدان عنوان كرد و گفت: با توجه به سالهاي كم باران و خشكسالي هاي اخير ميزان قابل توجهي از اراضي زراعي منطقه به كشت سير اختصاص داشته است كه اكنون به دليل كم آبي كست نشده است اما بايد توجه داشت كه با وجود اين مشكل از كيفيت محصول كاسته نشده است.
وي يادآور شد: با توجه به كوهستاني بودن منطقه و وجود چشمه هاي پراكنده در اطراف اراضي با استفاده بهينه از اين منابع و با عمليات لوله گذاري و انتقال آب از چشمه به اراضي مي توان سطح زير كشت را افزايش داده و كشاورزان بيشتري را به كشت اين محصول ارزشمند ترغيب نمود.