برداشت 450 تن تنباكو از مزارع شهرستان پارسيان
مدير جهاد كشاورزي پارسيان از برداشت محصول تنباكو در مزارع اين شهرستان خبرداد.
علي دلدار گفت: سطح زير كشت تنباكو در شهرستان پارسيان 150 هكتار بوده كه با عملكرد 5/2 تا 3 تن در هكتار پيش بيني مي شود حدود 450 تن محصول تنباكو برداشت و روانه بازار گردد. وي با بيان اينكه كشت تنباكو بطور عمده در دشت پارسيان انجام مي شود افزود: همه ساله كشت اين محصول در خزانه در مهرماه شروع و كار انتقال آن در اواخر آبان ماه انجام مي شود و محصول تنباكو پس از عمليات كاشت و داشت معمولا از نيمه دوم ارديبهشت ماه برداشت مي گردد.  رقم تنباكوي كشت شده بيشتر ازا نوع بامري و بومي منطقه بوده و محصول توليدي نيز به بازار شهرستانهاي همجوار عرضه مي شود.