دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان رتبه اول دل نوشته رادر مسابقات کشوری به خود اختصاص داد. ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰ در مسابقات فرهنگی  مراکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی سراسر کشورخانم پوران کریمی تزرجی دانشجوی کارشناسی مدیریت تلفیقی آفات رتبه اول دل نوشته را کسب کرد معاون تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی هرمزگان گفت : امسال مسابقات فرهنگی  مراکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی با حضور مراکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی سراسر کشور به مدت 3روز در مشهد مقدس برگزار شد.

اختصاص 2هزار هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان به کشت کلزا ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ساعت ۰۰:۰۰ EN سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان امسال تعهد دارد بیش از 2 هزار هکتار از زمین های کشاورزی را زیر کشت محصول کلزا قرار دهد.

هرمزگان دارای سیلو مکانیزه نگهداری گندم می شود ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ساعت ۰۰:۰۰ EN سالیانه در هرمزگان حدود 60 هزار تن گندم تولید می شود که با  سرمایه گذاری بخش خصوصی طرح احداث سیلو گندم  در استان کلید خورد.  

کشاورزان هرمزگانی کشت فلفل دلمه ای را آغاز کردند ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۰۰:۰۰ هرمزگان به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مناسب مستعد تولید محصولات خارج از فصل از جمله فلفل دلمه ای است. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : طبق برنامه ریزی های صورت گرفته امسال 3 هزار و 800 هکتار از زمین های کشاورزی استان به زیر کشت فلفل دلمه ای قرار می گیرد  و پیش بینی می شود  از این سطح  89 هزار تن محصول تولید شود.

آموزش نیروهای آینده بخش کشاورزی ضروری است ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۰۰:۰۰ اگر بخواهیم در آینده کشاورزی پایدار و علمی داشته باشیم نیاز است از امروز برای تربیت کشاورزان آتی برنامه داشته باشیم. معاون آموزشی مرکز تحقیقات  کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت : برای محقق شدن  اهداف طرح آموزش کشاورزان آینده  از دو طریق باید عمل کرد. ابتدا آموزش دانش آموزان مقطع دبیرستان در رشته های کار و دانش کشاورزی و دیگری ارتقاء مهارت بهره بردارانی که هم اکنون در حال فعالیت می باشند.

آغاز کشت گوجه فرنگی در هرمزگان ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۰۰:۰۰ کشاورزان هرمزگانی عملیات انتقال نشاء گوجه فرنگی به زمین اصلی را آغاز کردند. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : امسال حدود 12هزار از زمین های کشاورزی استان به زیر کشت محصول گوجه فرنگی خواهد رفت و پیش بینی می شود از این سطح 490هزار تن محصول تولید شود.

برگزاری کار گاه آموزشی خبر نویسی در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۰۰:۰۰ ارتقاء دانش کارشناسان روابط عمومی های مدیریت جهاد کشاورزی سراسر استان در خصوص خبر نویسی از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی استان است. مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : یک دوره آموزش خبر نویسی با هدف ارتقاء دانش خبری کارشناسان  روابط عمومی مراکز جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

عصای سفید می تواند ضامن جان وسلامت یک نابینا شود ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۰۰:۰۰ EN پانزدهم اکتبر یا 23 مهرماه  به عنوان روز جهانی نابینایان یا قانون عصای سفید نام گذاری شده است.( در سال های کبیسه 15اکتبر مقارن با 24مهر ماه است) مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : روز عصای سفید فرصت مناسبی است که به حقوق اجتماعی روشندلان بیشتر توجه شود.

برگزاری کار گاه آموزشی مدیریت جهادی درسازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۰۰:۰۰ EN آموزش مباحث مدیریت جهادی یکی از مهم ترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان است.

کشاورزان قلعه قاضی کشت گوجه فرنگی را آغاز کردند. ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۰۰:۰۰ EN بخش قلعه قاضی به دلیل داشتن زمین های حاصخیز  مستعد تولید گوجه فرنگی می باشد.