گرده افشانی نخیلات در هرمزگان ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ساعت ۱۳:۰۲