گوجه فرنگی پارسیان به بازار آمد ۱۳۸۸/۰۹/۱۸ ساعت ۰۹:۵۵

آغاز برداشت فلفل قلمی در میناب ۱۳۸۸/۰۹/۱۸ ساعت ۰۹:۵۱