آغاز کشت پنبه در حاجی آباد ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲

برداشت تنباکو از مزارع پارسیان ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۸