آغاز کشت هندوانه در دشت جگین جاسک ۱۳۸۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۱۳

آغاز کاشت کلزا در مزارع هرمزگان ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۴۷

انتشار فيش حقوقي آبان ماه ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۸:۱۰

بادمجان میناب به بازار آمد ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۲۷