گزارش تصویری از معرفی بخش کشاورزی هرمزگان در نماز جمعه بندرلنگه و دیدار ریاست محترم سازمان با دامداران شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس: رهبرامامدادی