‎اجرای هفت طرح اقتصاد مقاومتی با هدف برخورداری عشایر از اشتغال پایدار

رئیس سازمان عشایر ایران گفت: در مناطق عشایری، هفت طرح به عنوان طرح اشتغال پایدار در قالب اقتصاد مقاومتی و با هدف برخورداری عشایر از اشتغال پایدار در دستورکار قرار دارد.

‎به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، قندالی در حاشیه همایش مدیران ستادی سازمان امور عشایر ایران که در سالن پیارم سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، بیان داشت: این طرح در قالب زنجیره تولید گوشت قرمز، گردشگری، صنایع دستی، تولید گیاهان دارویی، کشت در اراضی شیب‌دار، تولیدات مواد لبنی و تشکیل شرکت‌های مشاوره‌ای درحال اجرایی شدن است.

وی افزود: کارگروه تخصیص اعتبار تا سال گذشته و در مرحله اول چهارهزار میلیارد ریال تسهیلات برای عشایر در نظر گرفته و به دنبال آن هستیم برای مرحله دوم نیز همین میزان را جذب کنیم.