اولویتهای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی طرح‌های بزرگ

پرورش مرغ مادر گوشتی

 

- بستک

- حاجی آباد

 


 

صنایع کشاورزی

 

- طرح سردخانه 5000 تنی

- طرح شیره خرما

 


 

تولید عوامل بیولوژیک و کارت زرد

 

- بندرعباس

- خمیر

- رودان

- میناب

 


 

تولید نهال به روش کشت بافت

- حاجی آباد

- میناب

 


 

کشت داربستی گوجه فرنگی

- بندرلنگه

- بندر خمیر

- سیریک

 


 

گاو شیری (دام مولد)

- بستک

- حاجی آباد

- رودان

 


 

گلخانه پرورش نهال

 

- حاجی آباد

- رودان

- میناب