دفتر مدیریت دانش و توسعه تکنولوژی بخش کشاورزی

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

ما براین باوریم که دانش تولید شده در هر بخش به عنوان سرمایه اصلی تلقی شده وزمانی می تواند کاربردی شودکه به عنوان جریان سیال دانش در تمام سطوح جریان داشته باشد و درقالب یک فرهنگ نمود یابد.

 ما اعتقاد داریم که یکی ازمهمترین سرمایه های ماندگار، دانش وتجربه همکاران وبهره بردارن بخش کشاورزی است لذا با ایجاد ساختار مدیریت دانش  که هم اکنون جزئی از توانايي این  سازمان در احصاء این سرمايه معنوي (تجربه و دانش فردي نزد هرفرد) و دانش گروهی، با  فرايندي که شامل شناسایی،کسب،ذخیره،اشتراک گذاری وبکارگیری دانش (تجاری سازی)است ،با یاری خداوند متعال از طریق دفتر مدیریت دانش وتوسعه تکنولوژی بخش کشاورزی در این سازمان مقدمات آن فراهم گردیده است.لذا از این پس انتقال تجارب وتبدیل دانش ضمنی وتجربی همکاران ،کشاورزان وسایر دانش مداران بخش کشاورزی به دانش صریح ومکتوب  یک وظیفه عمومی ورسالتی سازمانی  به شمارمی رود که شامل کلیه افراد در تمامی رده ها وسطوح سازمان می باشد.

مابراین باوریم که  کلیه همکاران ، بهره برداران وتولیدکنندگان بخش کشاورزی خودرا در فرایندپویای انتقال دانش  سهیم دانسته وهمکاری وهمیاری لازم وموثردر کلیه عرصه های تولیدوبکارگیری دانش بعمل خواهند آورد تااین نهال نوپا بارور گردیده و بتوانیم در مقام یک سازمان بالنده، جایگاه خطیر  خودرا در امنیت  غذایی وتوسعه پایدار نهادینه نموده و راه تعالی اقتصاد دانش بنیان را محکم واستوار تر طی نماید.

 

رئیس سازمان


 

 

  

 


 

گزارش تصویری دفتر مدیریت دانش

فرآیند مدیریت دانش

جلسه هم اندیشی با رئیس سازمان

جلسه تبیین مدیریت دانش در شهرستان‌های رودان و بندرخمیر

جلسه تبیین مدیریت دانش در شهرستان سیریک

جلسه تبیین مدیریت دانش در شهرستان بندرلنگه

جلسه ی هم اندیشی در خصوص تعیین نیاز آبی محصولات کشاورزی استان

برگزاری کلاس آموزشی GIS در دفتر مرکزی مدیریت دانش مورخ 1397/01/20

جلسه تبیین مدیریت دانش در شهرستان بستک

تبیین مدیریت دانش در شهرستان حاجی آباد

تبیین مدیریت دانش در شهرستان میناب