گزارش تصویری

جشن برداشت پیاز در روستای سرزه شمیل بندرعباس

شامگاه دیروز ، جشن برداشت پیاز با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل امور روستایی استانداری هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی،  مسئولان اجرایی شهرستانی و استانی در روستای سرزه شمیل بندرعباس برگزار شد.