خدمات اجرایی سازمان

ردیف نام واحد اجرایی عنوان خدمت
1 امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی درخواست صدور پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری تشکل های مکانیزاسیون
2 دریافت تسهیلات بانکی خرید کل ادوات و ماشینهای زیر بخش کشاورزی به صورت بلند مدت   
3 امور قراردادها و پیمانها دریافت خدمات مربوط به مراحل مختلف برگزاری مزایده و مناقصه
4 صنایع تبدیلی درخواست تمدید مجوز تاسیس
5 درخواست صدور پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و غذایی
6 درخواست صدور مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و غذایی
7 درخواست صدور موافقت اولیه  صنایع تبدیلی وغذایی
8 مدیریت آب و خاک اعطای تسهیلات به متقاضیان دربخش  مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
9 طرحهای کوچک تأمین آب (سدهای خاکی مخزنی)
10 درخواست اجرای طرح های یکپارچه سازی ، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و مدرن کشاورزی
11 احداث جاده بین مزارع به منظور دسترسی آسان به اراضی و حمل محصولات کشاورزی
12 درخواست احداث کانال و خطوط انتقال آب
13 درخواست احیاء ، مرمت و بازسازی قنوات و چشمه به منظور تامین آب بخش کشاورزی
14 دریافت تسهیلات بلاعوض دولت (یارانه) طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری
15 مدیریت امور اداری معرفی جهت استفاده از تسهیلات بانکی
16 تقاضای انتقال کسوربیمه بازنشستگی
17 تقاضای برقراری حقوق وراث( همسر و فرزندان/صندوق بازنشستگی کشوری)
18  تقاضای رفع خلاء کسور بیمه بازنشستگی
19 تقاضای ضمانت بانکی
20 تقاضای گذراندن دوره کارآموزی
21 درخواست پرداخت هزینه های ضروری (فوت/ازدواج)
22 متقاضی پذیرش و گذارندن  دوره سربازی (امریه سربازان سازندگی)
23 مدیریت امور اراضی درخواست  اصلاحات ارضی
24 درخواست تعیین تکلیف متصرفین اراضی مزروعی
25 درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی
26 درخواست حفظ کاربری اراضی
27 درخواست  واگذاری اراضی کشاورزی / تمدید و صدور اسناد عرصه واعیان اراضی
28 دریافت سند نسق زراعی مراحل سه گانه (اصلاحات ارضی)
29 مدیریت امور سرمایه گذاری اعطای تسهیلات از محل اشتغال پایدار روستایی
30 اعطای تسهیلات از محل اشتغال  فراگیر
31 بررسی طرح های مشکل دار (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید )
32 اعطای تسهیلات از محل  رونق تولید (تامین مالی بنکاههای کوچک و متوسط )
33 اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی
34 اعطای تسهیلات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون
35 اعطای تسهیلات از محل تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی
36 طرح کارورزی
37 مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات خدمات رسیدگی به درخواست های  مردمی  به صورت حضوری
38 دریافت شکایت یا درخواست مردمی از طریق سامانه سامد
39 دریافت شکایت یا درخواست مردمی از طریق سامانه بازرسی کل کشور
40 مدیریت باغبانی درخواست  بررسی نمونه کالاهای کشف شده بخش کشاورزی (قاچاق کالا)
41 دریافت تسهیلات بانکی بخش باغبانی کشاورزی
42 دریافت خدمات جهت صادرات  محصول
43 مدیریت بحران درخواست دریافت غرامت  خسارت ناشی از مخاطرات کشاورزی و حوادث غیرمترقبه
44 مدیریت توسعه بازرگانی درخواست تخصیص یارانه صادرات
45 درخواست بررسی نمونه کالاهای کشف شده بخش کشاورزی(قاچاق کالا)
46 دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع وابسته
47 مدیریت حفظ نباتات درخواست  بررسی نمونه کالاهای کشف شده بخش کشاورزی (قاچاق کالا)
48 مدیریت زراعت درخواست  بررسی نمونه کالاهای کشف شده بخش کشاورزی (قاچاق کالا)
49 دریافت تسهیلات بانکی بخش زراعت  کشاورزی
50 درخواست عاملیت کودهای شیمیایی یارانه دار
51 معاونت بهبود تولیدات دامی درخواست صدور شناسنامه زنبور داری
52 فرایند درخواست صدور مجوز کوچ و استقرار زنبورستان